Lemvig

Lemvig ligger i det nordlige Vestjylland og har et indbyggertal på omkring 6.800. Byen ligger 34 km. for Holstebro, og Lemvig er hovedby i Lemvig kommune.

Historie

I 1542 oprettede Kong Christian 3. en latinskole i byen. I 1672 havde byen kun 450 indbyggere, og i 1684 brændte det meste af byen. Hertil blev verset ”Medynk over Ildebrande i Lemvig” af Peder Hemmet udgivet i samme år.

Byen fungerede i mange år som en gennemfartsvej til Thy og var igennem Middelalderen en meget lille by. I årene 1100 og helt til 1825 var Limfjordens vestlige udløb begrænset af sand, hvilket betød, at al trafik foregik mod øst. Det betød, at byen var godt isoleret, og udskibning foregik derfor enten over land til Ringkøbing eller gennem Aalborg.

I 1500-tallet blev indgangen, Tangen, til Thy ofte oversvømmet – og derfor handel forringet – da det vanskeliggjorde transport.

I 1600-tallet og 1700-tallet var Lemvig en af de mindste købstæder. Først i 1825 under gennembrydningen af Agger Tange, fik byen bedre muligheder. Det betød, at både handel, søfart og fiskeri blev en bedre del af Lemvig.

I 1850’erne blev der oprettet en ny havn, og herfra kunne man tage med dampskibsfart til København. I 1879 fik byen adgang til jernbanestrækningen Ringkøbing til Holstebro, og i 1899 kom der desuden adgang til Harboøre.

I slutningen af århundredet kunne man finde mere industri i byen, bl.a. i form af tobaksfabrikker, dampmølle og teglværk. I 1903-1907 blev der desuden oprettet en ny fiskerhavn, der igen fik ny betydning for byens industriliv.

Kultur og turisme

I Lemvig kan du bl.a. opleve Lemvig Havn. Her er der butikker og caféer og desuden god mulighed for at fiske.

Der er desuden meget smuk natur at opleve i byen. I Thyborøn kan du opleve den brusende Nordsø og den blide Limfjord. Hvert år bliver der afholdt Fiskedag den første lørdag i august. Her kan du opleve god musik og smage friske fisk.

Alternativt kan du også tage til det nærliggende Struer, der ligeledes kan byde på en lang række oplevelser.