Tønder

Cirka 5 kilometer fra den dansk-tyske grænser ligger Tønder. Byen ligger i den sydvestlige del af Sønderjylland og har ca. 7500 indbyggere. Du finder byen mellem hedesletten og marsken og tæt ved Vidå.

Historie

Tønder er en af de ældste købstæder i Danmark, da byen allerede i 1243 fik stadsret. Tønder var oprindeligt en havneby, hvor byen frem til 1600-tallet var et samlepunkt for skibsfart og handel. På grund af handel og skibsfart indvandrede folk fra Nordtyskland og Nederlandene.

I 1864 efter krigen blev Tønder en del af Tyskland. Det skabte vækst i byen, da der blev åbnet op for handel sydpå. I 1920 blev Tønder igen en del af Danmark, og derfor mistede byen oplandet i syd.

I 1900-tallet blev tøndermarsken afvandet, og det gjorde det muligt at gøre byen til et trafikknudepunkt. Det fik flere nye virksomheder til byen, mens mange af de allerede eksisterende virksomheder i Tønder udvidede deres forretning.

Kultur

I Tønder finder du museet Kulturhistorie Tønder, som før hed Tønder Museum. Museet indeholder blandt andet en udstilling, der viser kniplingsindustrien fra området. Det er også muligt at se arresten og historiske møbler.

Du finder også Kunstmuseet i Tønder, som byder på en fast samling af værker af danske kunstnere. Museet blev grundlagt i 1972, og den byder også på specialudstillinger med forskellige temaer.

Tønder Vandtårn blev oprindeligt brugt som vandtårn, men i dag kan turister opleve det som et museum. Tårnet er også en del af Tønders vartegn.

Hvert år afholder byen Tønder Festival, som byder på musik indenfor moderne folkemusik, roots og blues. Festivalen startede i 1974, og den har siden udviklet sig til en stor europæisk festival indenfor moderne folkemusik. Hvert år kommer internationale kunstnere fra lande som Irland, Canada, USA, England og Skandinavien til festivalen for at spille for de mange fremmødte gæster.