Faaborg

Faaborg er en mindre købstad med godt 7.000 indbyggere. Byen ligger på Fyns sydkyst lige ud til Faaborg Fjord.

Fra Faaborg går der færger til mange af de små øer i Det Sydfynske Øhav: Ærø, Søby, Lyø, Avernakø og Bjørnø.

Der er delte meninger om, hvorvidt byen skal staves med dobbelt a eller å. Dansk Sprognævn anbefaler å – mens kommunen har valgt at stave byen med to a’er.

Historie

Navnet Faaborg kommer af det oldnordiske navn for ræv – nemlig ”fo”. Og derfor hedder byen altså på nudansk for Ræveborg.

Første gange byens nævnes er tilbage 1229, hvor byen bliver overdraget som morgengave til Valdemar Sejrs svigerdatter Eleonore.

I 1477 stiftes et Helligåndskloster – hvor der indrettes kloster og hospital. Og som så mange andre klostre, så blev Faaborgklostret også underlagt hospitalsklostret i Rom – og kom derfor til at nyde en lang række goder.

Senere blev klostret omlagt til rent hospital. Og i 1540 blev det så helt nedlagt (og resterne blev overdraget til Odense Hospital).

Som så mange andre byer på Fyn, så led Faaborg også store tab under Svenskekrigen i 1658-1660, hvor der gik en række gårde og boliger tabt.

Senere begyndte endnu en opblomstring af handel og skibstrafik igen – hvilket dog midlertidigt blev afbrudt af Den Store Nordiske Krig. Igennem 1700-tallet brændte store dele af byen også ned flere gange.

Faaborg har været tilholdssted for en lang række fabrikker. Blandt andet har der ligget Danmarks største og ældste frugtvinsfabrik og en tapetfabrik. I dag er en lang række af disse fabrikker dog forsvundet.

Kultur og turisme

Faaborgs beliggenhed på Sydfyn gør den populær som turistdestination. Og turisterne kan da også både besøge kunstmuseet Fåborg Museum og Øhavsmuseet.

Ligeledes ligger Svanninge Bakker også i nærheden.

Så Faaborg er på mange måder en interessant by at besøge, hvis turen går til Sydfyn.

Hvis du gerne vil vide mere om, hvad der sker i byen, kan du læse de seneste nyheder i Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis.